Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen etc. zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Zij worden op aanvraag toegezonden. K.v.K. 24.08.53.76. BTW NL.00.33.66.273.B01.

Prijzen in € excl. btw. Afbeeldingen van kleuren etc. zijn ter indicatie. Aan door ons gepubliceerde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.